Katalog

Kategoria: Mocowania / Kotwy stalowe
produkt144

kotwy wbijane MTP-X

produkt148

kotwy wbijane MTP-G

produkt149

kotwy wbijane MTP-A4

produkt150

kotwy wbijane MTH

View
produkt151

kotwy wbijane MTH-A4

View

Polecamy kotwy stalowe MTP do betonu spękanego i niespękanego z Europejska Oceną Techniczną z opcją 1,

  • kotwy wbijane MTP-X są wykonane ze stali węglowej, trzpień kotwy jest ocynkowany galwanicznie, a klips jest szeradyzowany,
  • kotwy wbijane MTP-G mają trzpień kotwy wykonany ze stali węglowej i szeradyzowany (alternatywa dla cynkowania ogniowego), a klips jest wykonany ze stali nierdzewnej A4,
  • kotwy wbijane MTP-A4 są całe wykonane ze stali nierdzewnej A4,
kotwy mają  Europejską Ocenę Techniczną EOT12/0397 ( MTP-X, MTP-G ) lub EOT15/0145 ( MTP-A4), która zawierają tabele odporności ogniowej do R120 oraz dopuszczają stosowanie wybranych kotew w strefach sejsmicznych.